Username
Password


Modernize all Elevator
Preventive maintenance,repair & service 24 hour
Consult,Prepare Structure and Installation
Fright Elevator high Salety
High quality passenger
All parts for Elevator

 

สวัสดีครับ ทุกๆท่านที่เข้า มาเยี่ยมชมเวปไซต์  www.highlightlift.com
เราให้การบริการด้านลิฟท์ครบวงจร

ให้คำปรึกษาฟรี
ดูสถานที่เสนอราคาฟรี

รับผลิตลิฟท์เฉพาะงานของท่านโดยให้ทางท่านได้ประโยชน์และใช้งานง่าย
งบประมาณพอสมควร

ลิฟท์ทุกเครื่องที่ผลิตเน้นความปลอดภัยสูง มีความคงทน มีประสิทธิภาพ สมบูรณ์
จำหน่ายลิฟท์ทุกชนิด,  ปรับปรุงลิฟท์เก่าให้มีสภาพเหมือนใหม่

บริการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานของลิฟท์ที่ถูกต้องมีทีมงานช่างเทคนิคที่
ชำนาญพร้อมบริการซ่อมฉุกเฉินตลอด  24 ชั่วโมง

มีอะไหล่ พร้อมวงจรไฟฟ้าเพื่อแก้ไขให้ท่านได้ รวดเร็ว ทันใจ


        บริษัทไฮไลท์ ลิฟท์เซอร์วิส จำกัด  ดำเนินงานเฉพาะงานลิฟท์และงานที่เกี่ยว
ข้องกับลิฟท์เท่านั้น ไม่รับงานอื่นจึงเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักในการดำเนิน
ธุรกิจคือ ทำลิฟท์ให้ดีที่สุดและค้นหาเทคโนโลยี  เพื่อให้ลิฟท์ทุกเครื่องที่ดำเนินการ
โดย Hight light lift  มั่นใจได้ว่าเป็นลิฟท์ที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยสูง   มีประสิทธิ
ภาพเต็ม และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        การแก้ไขปัญหา  ทุกครั้งที่ลิฟท์ของท่านติดขัด   เมื่อได้รับแจ้งทาง ไฮไลท์ ลิฟท์ 
รับทราบเราถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดที่เราต้องเร่งดำเนินการแก้ไขและหาวิธีป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกโดยจะมีใบรายงานการซ่อมบำรุงทุกครั้ง พร้อมทั้งรายงานการ
แก้ไขรวมถึงนำเสนอวิธีการแก้ไขที่ถาวร       
นวัตกรรมใหม่สำหรับลิฟท์บรรทุกความปลอดภัยสูง  เพื่อคงความมั่นใจต่อทรัพย์สิน  และบุคคลที่ใช้ลิฟท์อยู่เสมอ  ควรคำนึงถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
1.ต้องออกแบบเพิ่มความปลอดภัยให้ใกล้เคียงลิฟท์โดยสาร
มีชุดป้องกันลิฟท์ตก  (ลักษณะการทำงานเหมือนลิฟท์โดยสาร แต่รับน้ำหนักได้  มากกว่า )
มีชุดป้องกันลิฟท์วิ่งลงเร็วเกินพิกัด ใช้เวลากับชุดป้องกันลิฟท์ตกเพื่อให้ระบบล็อคการทำงานเมื่อลิฟท์วิ่งลง เร็วกว่าความเร็วปกติ  10 เปอร์เซ็นต์
 
บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท จดทะเบียนตั้งปี 2541 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 9/105 หมู่6 ซอยจิตต์ภักดี ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 โทรศัพท์ 0-2733-5020 , 0-23791173 โทรสาร 0-2733-4601